Tallers Franquès

Avís legal i política de privacitat

Protecció de dades personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), ho fem coneixedor que les vostres dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil Tallers Franquès SL, CIF: B4336747, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a tercers.

Si voleu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podeu adreçar-vos a: Polígon Industrial Riu Clar, Parcel·la 155 B, 43006 – Tarragona (Tarragona), o bé enviar un correu electrònic a comercial@tallersfranques.com.

Tallers Franquès SL. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet.

Amb els límits establerts a la llei, Tallers Franquès SL, no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet de Tallers Franquès SL estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen a l'esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines dInternet de Tallers Franquès SL. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Tallers Franquès SL. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de Tallers Franquès SL.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Tallers Franquès SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD, us informem que, mitjançant l'emplenament d'aquest formulari, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Tallers Franquès SL, per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-lo de les millores del lloc web

Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, a comercial@tallersfranques.com o al Polígon Industrial Riu Clar, Parcel·la 155 B, 43080, Tarragona (Tarragona).

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per Tallers Franquès SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Tallers Franquès SL o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant ladquisició dun producte o servei, Tallers Franquès SL. no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, i Tallers Franquès SL es reserva tots aquests drets. La cessió dels drets esmentats precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular d'aquests drets, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a Tallers Franquès SL, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

Tallers Franquès SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Tallers Franquès SL no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, consegüentment, no s'hi ha de confiar com si ho fos. Tallers Franquès SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió a la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

Tallers Franquès SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'aquesta, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis continguts.

En cap cas Tallers Franquès SL, els seus departaments i/o centres adscrits, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeixen, directament o indirectament de l'ús i/o difusió del web com si no, de la informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Tallers Franquès SL no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pot accedir mitjançant vincles o enllaços («links») o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de L'USUARI, i Tallers Franquès SL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per o mitjançant un enllaç, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció al servei oa l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un enllaç, tant en connectar a la web de Tallers Franquès SL com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.

Avís de cookies

En algunes ocasions, aquesta web utilitza «Cookies», és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de la darrera vegada que l'usuari va visitar la web ; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va triar en la primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control daccés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre programa navegador. Tot i això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació d'aquestes impedeixi el bon funcionament de la web.